Türkiyede İSG Yangın Haberleri

İstanbul da metro inşaatında yangın

Alibeyköy’de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haber detayları geldikçe sizlerle paylaşılacaktır.

Aksaray’da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde halı saha tesisinde korkutan yangın

Yangın Haberleri

Esenyurt çadır yangınının dumanları hala tütüyor

İstanbul Esenyurt’ta 7 sene evvel yaşanan şantiye yangını ile ilgili yargılama süreçleri ile ilgili anlaşmazlıklar hala devam ediyor. Yargıtay, “İnşaat şirketinin yöneticileri yargılansın” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği anlaşmaya varamadı. Kovuşturmaya yer olmadığına dair hükm veren savcılık ile “Açmak zorundasın” diyen hâkimlik arasında 2 defadır gönderilen dosya, 3’üncü kez tekrar […]

Çin’in Yançeng şehrinde kimyasal madde fabrikası havaya uçtu

Teksas’da Büyük Endüstriyel Kaza


Zemin Ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ Yayımlandı.

18.03.2018 tarih ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin eki Esaslarda; 'Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kurallar', 16 ıncı bölümde, zemin sınıfları, hesap esasları ve Veri Raporu ile Geoteknik Rapor olarak iki bölümden oluşacağı belirtilen Zemin ve Temel Etütlerinin içeriğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınun ilgili mevzuatlarının da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve uluslararası güncel standartlara göre revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı' ile; bina ve

Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

8 Mart 2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmeliğe göre, ölüm ve yaralanma dışında gecikmeler ve iptallerde de yolcular tazminat talebinde bulunabilecek.Yönetmelikte, "Demiryolu tren işletmecisi, yolcunun trene binerken, trenden inerken ya da trende bulunduğu sırada demiryolu sistemi ile ilgili bir kaza nedeni ile ölmesinden veya yaralanmasından ve bunlara bağlı fiziki ve ruhsal bütünlüğüne gelebilecek her türlü zarardan sorumludur" ibarelerine yer verildi. Yönetmeliğe göre, demiryolu tren işletmecisi şu koşullarda sorumluluktan muaf olacak:- Zararın mücbir sebep nedeniyle meydana gelmesi.- Zararın, zarar görenin kusuru nedeniyle meydana gelmesi.- Zararın üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliğin amacını; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 02.03.2019 tarihli 30702 sayılı resmi gazetede ilgili yönetmeliği yayımlayarak yürürlüğe girmesi sağlandı. YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Geçmiş yıllarda büyük sanayi kuruluşlarında meydana gelmiş kazalar, yetkili otoritelerin bu konuda düzenleme yapmalarını gerektirmiştir. Bunun sonucunda, Avrupa Birliği’nin büyük kazaların önlenmesi konusundaki politikası; 82/501/EEC “SEVESO” Direktifi’nin yayımlanması, sonrasında ise “SEVESO II” olarak tabir edilen 96/82/EC Direktifi’nin yayımlanması sağlanmıştır. SEVESO II kapsamı içerisinde yer alan bir kuruluşta, tüm olası tehlikeler belirlemeli, tehlikelerin kişilere ve çevreye etkisi değerlendirilmeli, kazaların önlenmesi ve kazalar sonucu insan ve çevre üzerinde oluşacak etkilerinin sınırlandırılması için tüm tedbirler alınmalı ve alındığı ispat edilmelidir. Bu amaç doğrultusunda SEVESO II ile ortaya çıkan en önemli özellik, işyerlerinde Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) uygulanma zorunluluğudur. 02 Mart 2019 tarih

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Tütün Mamullerinde Düz ve Standart Paket Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanı yüzde 85'e çıkarılacak ve paketler tek tip olacak. Uygulama 5 Temmuz'da başlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamulleri paketlerinin, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarı

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 27 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak ilgili yönetmeliği yürürlüğe sokmuştur. Bu yönetmelik ile 24.07.1994 Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 160 ncı maddeleri değiştirmiştir. Madde 6-3 Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir. Müracaatlar Bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılır. Madde 160 – Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması güç olan sayaçlar, tamirden hemen sonra

Haber bültenimize abone olun

Verinizi gizli tutuyoruz ve sadece bu servisi imkanlı kılan üçüncü partiler ile paylaşıyoruz. Gizlilik Politikamızı okuyun.

Son Yazılar

Instagram

  • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/2970 Esas ve 2017/8273 Karar.⠀
Sivas'ta bir kişi boşanma aşamasındaki karısının e-devlet hesabına girdi. Bu durumu öğrenen kadın, kocasından şikayetçi olarak, hem ceza hem de manevi tazminat davası açtı. Yargıtay eşininin kişisel verilerine izinsiz ulaşan kocanın tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay'ın bu kararıyla, izinsiz bir şekilde başkasının e-devlet bilgilerini öğrenmeye kalkmak "kişilik haklarına saldırı" olarak kabul edildi ve manevi tazminat nedeni sayıldı.⠀
#hukuk #isg #avukat #hayatsagligiveguvenligi #haberisg #haberisgforum #tahirhukuk #isguzmanı #şantiyeşefi #hse #isg #igu #saglik #kalite #yonetmelik #yonetim #ik #riskyonetimi #haberisg #iso45001 #isguzmanı #işgüvenliği #işgüvenliğiuzmanı #isyeri #şantiye #insaat #isg
  • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/16912 Esas ve 2017/385 Karar.⠀
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, "terbiyesiz" sözünün hakaret değil kişisel değer yargısı niteliğinde kaba ve incitici söz olarak kabul edilmesine ve tazminat sorumluluğu gerektirmeyeceğine karar verdi. Aydın'da yaşayan B.G, çocuğuna "terbiyesiz" diyen S.Ö. hakkında tazminat davası açtı. Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, olay nedeniyle davacının mal varlığında doğrudan bir azalma meydana gelmediği, olayın meydana geliş şekli ve davalının hakaret eyleminin kişilik haklarını zedeleyen bir eylem olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararında, ceza dosyasındaki mağdur ve tanık anlatımları göz önüne alındığında davalının olay günü davacının çocuğuna terbiyesiz demek suretiyle hakaret ettiğinin sabit olduğu, bu nedenle manevi tazminat talebinin bütünüyle reddedilmesinin yasaya aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Bozma kararından sonra yapılan yeniden yargılama sonunda yerel mahkeme ilk kararında direndi. Yerel mahkemenin direnme kararında, davalının çocuğa dava konusu sözü söylediğinin sabit olmadığı gibi, "terbiyesiz" ifadesinin Yargıtayca hakaret olarak kabul edilmediği anlatıldı. Direnme üzerine yapılan yeniden incelemede, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bu kez yerel mahkemenin kararını onadı. Onama kararında, davalının çocuğa yönelik hakaret içeren sözleri söylediğinin kanıtlanamadığı, ayrıca "terbiyesiz" sözünün de kişisel değer yargısı niteliğinde kaba ve incitici olarak kabul edilmesi gerektiği ve tazminat sorumluluğu gerektirmeyeceği kaydedildi.⠀
#hukuk #isg #avukat #hayatsagligiveguvenligi #haberisg #haberisgforum #tahirhukuk #isguzmanı #şantiyeşefi #hse #isg #igu #saglik #kalite #yonetmelik #yonetim #ik #riskyonetimi #haberisg #iso45001 #isguzmanı #işgüvenliği #işgüvenliğiuzmanı #isyeri #şantiye #insaat #isg
  • Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/15753 Esas ve 2018/813 Karar.⠀
⠀
Vatandaş, gasp edilen kredi kartından nakit çekilen paranın bankaca tarafına iade edilmesini istedi. Davacı tüketici, davalı bankadan olan kredi kartının dava dışı şahıslar tarafından zorla alındığını, kartın şifresinin silahla tehdit edilerek öğrenildiğini öne sürdü. Aynı gün davalı banka bankamatiğinden nakit çekim yapıldığını, davalı bankaya bildirimde bulunulmasına rağmen nakit çekilen bedelin davacıdan tahsil edildiğini kaydetti. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi hesaptan çekilen paranın, sözleşmede aksi yazsa dahi bankaca kart sahibine iadesi gerektiğine, kart hamili aleyhine kusur indirimi yapılamayacağına hükmetti. Kararla birlikte çalınan ya da gasp edilen banka kartı ile kredi kartından çekilen paranın 150 lirası dışındaki meblağından banka sorumlu olacak.⠀
#hukuk #isg #avukat #hayatsagligiveguvenligi #haberisg #haberisgforum #tahirhukuk #isguzmanı #şantiyeşefi #hse #isg #igu #saglik #kalite #yonetmelik #yonetim #ik #riskyonetimi #haberisg #iso45001 #isguzmanı #işgüvenliği #işgüvenliğiuzmanı #isyeri #şantiye #insaat #isg
  • HaberİSG Uygulamasının olumlu ve gelistirilmesi gereken yönlerini bizimle paylaşabilir misiniz?😊🤗 Teşekkür ederiz😊😊😊
.
.
.
#hse #isg #igu #saglik #kalite #yonetmelik #yonetim #ik #riskyonetimi #haberisg #iso45001 #isguzmanı #işgüvenliği #işgüvenliğiuzmanı #isyeri #işyeri #şantiye #insaat #inşaat #muhendis #mühendis #kanun #dsp #osgb #hekim #mimar #mimari #sağlık #hayatsagligiveguvenligi
  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/18669 Esas ve 2018/6942 Karar.⠀
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararda, şiddet uygulamak amacıyla eşin üzerine yürümek de şiddet sayıldı. Açılan bir boşanma davasında, kocanın eşine şiddet uygulamak için üzerine yürümesi bile boşanma nedeni kabul edildi. Kararda, kocanın karısının üzerine yürümesi “Fiziksel şiddet” sayıldı. Eşe karşı fiziksel şiddet uygulanmasını boşanma nedeni sayan Yargıtay, fiziksel şiddet konusunda tüm kadınların yüreğine su serpecek bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddet uygulamak için karısının üzerine yürüyen kocayı suçlu buldu. Karısının üzerine yürümeyi boşanma nedeni kabul eden Yargıtay, bu kararıyla kadına karşı şiddet davalarında emsal bir karara imza atmış oldu.⠀
#hukuk #isg #avukat #hayatsagligiveguvenligi #haberisg #haberisgforum #tahirhukuk #isguzmanı #şantiyeşefi #hse #isg #igu #saglik #kalite #yonetmelik #yonetim #ik #riskyonetimi #haberisg #iso45001 #isguzmanı #işgüvenliği #işgüvenliğiuzmanı #isyeri #şantiye #insaat #isg

Bizi Takip Et.

Follow by Email
FACEBOOK
TWITTER
LinkedIn
Instagram

Haber Bültenimize Üye Olun

En güncel haberlere anında ulaşmak için haber bültenimize kayıt olun.
Holler Box