Türkiyede İSG

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından İş kazası ve meslek hastalığı provizyonlarının işverenlerce görüntülenebilmesi hakkında duyuru yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyuru ile artık işverenler iş yerlerinde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının bilgilerine online olarak ulaşabilecek.

İlgili provizyon üzerinden personellerine ait muayene ve tedavi bilgilerine ulaşılmasına olanak sağlayan sistem ile işverenler için cezai sonuçlara yol açan meslek hastalıklarının ve iş kazalarının işverene bildirilmemesi ve kayıtlara geçmeyen olayların kayıt altına alınması planlanmaktadır.

İlgili sistem ile iş verenlerin sorumluluğu dahilinde bulunan bildirim yükümlülüğünün takibi gerçekleştirilebilecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 13. maddesine göre işveren, iş kazasını kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirmek zorundadır.

İlgili bildirimlerin yapılmaması durumunda ilgili yıla ait ceza cetveli uyarınca idari yaptırımların uygulanması söz konusu olacaktır.

MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

Ceza Maddesi: 26/1-e

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek:

Çalışan Sayısı 10-49 Çalışanı olan işyerleri 50+ Çalışanı olan işyerleri Açıklama
Tehlike Sınıfı Az Tehlikeli (Aynı miktarda) Tehlikeli (%25 artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı miktarda) Tehlikeli (%50 artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 artırılarak) Az Tehlikeli (%50 artırılarak) Tehlikeli (%100 artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺) 2.8693.5864.3032.869 4.3035.7384.3035.7388.607₺ / her yükümlülük için ayrı ayrı

14/2 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek:

Çalışan Sayısı10-49 Çalışanı olan işyerleri50+ Çalışanı olan işyerleriAçıklama
Tehlike SınıfıAz Tehlikeli (Aynı miktarda)Tehlikeli (%25 artırılarak)Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)Az Tehlikeli (Aynı miktarda)Tehlikeli (%50 artırılarak)Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)Az Tehlikeli (%50 artırılarak)Tehlikeli (%100 artırılarak)Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)3.8254.7815.7373.8255.7377.6505.7377.65011.475

14/4 (iş kazasını bildirmeme cezası 2018) Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi:

Çalışan Sayısı10-49 Çalışanı olan işyerleri50+ Çalışanı olan işyerleriAçıklama
Tehlike SınıfıAz Tehlikeli (Aynı miktarda)Tehlikeli (%25 artırılarak)Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)Az Tehlikeli (Aynı miktarda)Tehlikeli (%50 artırılarak)Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)Az Tehlikeli (%50 artırılarak)Tehlikeli (%100 artırılarak)Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)3.8253.8253.8253.8253.8253.8253.8253.8253.825
Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir