Mevzuat

Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB) yayınlandı.


Kablolu taşıma tesisatına ait sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasına, serbest dolaşımına ve yeni kablolu taşıma tesisatının tasarımına, yapımına ve hizmete alınmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kablolu taşıma tesisatına ait alt sistemler ve emniyet aksamları, ancak yönetmeliğe uygun oldukları takdirde piyasada bulundurulacak.

Bakanlık, kablolu taşıma tesisatının ancak yönetmelik şartlarına uygun olması halinde hizmete alınmasını ve kullanım amacına uygun olarak düzgün şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve işletildiğinde kişilerin sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayan usulleri belirlemek üzere gerekli her türlü önlemi alacak.

Yönetmeliğe uygunluk gösteren alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulması Bakanlıkça yasaklanmayacak, kısıtlanmayacak veya engellenmeyecek.

Kablolu taşıma tesisatından sorumlu olan kişi, planlanmış kablolu taşıma tesisatının emniyet analizini yapacak veya yaptıracak.

Bakanlık ayrıca kablolu taşıma tesisatının yapımı ve hizmete alınması için ruhsatlandırılmasına ilişkin usulleri belirleyecek.

Bakanlık, ruhsatlandırılmış olan ve amacına uygun şekilde kullanılan bir kablolu taşıma tesisatının, kişilerin sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etmesi durumunda, söz konusu kablolu taşıma tesisatının işletim koşullarını kısıtlamak veya işletimini yasaklamak üzere gereken tüm önlemleri alacak.

Yönetmelik kapsamında 21 Nisan 2018’den önce piyasaya sürülen sistemler ya da emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasını engellemeyecek.

Kaynak: AA

Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir