Mevzuat

7151 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


5 Aralık 2018 tarihli 30616 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Kanun metnine buradan ulaşılabilirsiniz.

Toplamda 44 madde olarak yayınlanan kanun içerisinde aşağıda listede yer alan kanunlada değişikliğe gidilmiştir.

 • 02/03/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun
 • 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 • 14/05/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunun
 • 23/01/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun
 • 04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
 • 29/05/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
 • 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununu
 • 07/06/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununu
 • 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu
 • 07/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 • 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu
 • 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu
 • 11/04/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununu
 • 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu
 • 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 • 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

İlgili kanun maddeleri uyarınca yapılan değişikliklerden 13. maddede ön görülen düzenlemeler 01/04/2019 tarihinde diğer değişen hükümler yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir