Türkiyede İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Geliştirilecek Projelere 6 Milyon Avro


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı olduğu AB destekli 6 milyon Avro’luk hibe programı kapsamında özellikle maden ve diğer çok tehlikeli sektörlere (NACE Kodlama Sistemine göre) yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği koşullarının (İSG) iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG alanındaki yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak projeler için ülke genelinden başvurular alınacaktır.

Hibe programı çerçevesinde sunulacak hibe projeleri için 75 bin Avro ile 200 bin Avro arasında hibe desteği sağlanacak olup; projelerin süresinin 12 aydan az, 18 aydan fazla olmaması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen uygun başvuru sahiplerinin temsilcilerine hibe programı hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla aşağıda belirtilen 6 ilde bilgilendirme günleri düzenlenecektir.

Bilgilendirme günlerinin iki gün sürmesi planlanmakta olup, ikinci gün proje başvurusu yapmak için potansiyel başvuru sahibi olarak uygun olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, proje yazma sürecinde ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır.  

Bu kapsamda, bilgilendirme ve eğitim günlerine yalnızca aşağıda belirtilen uygun başvuru sahiplerinin temsilcilerinin katılımı önem arz etmekte olup, belirtilen potansiyel başvuru sahiplerine ulaşılması ve katılımlarının sağlanması anılan hibe programının tanıtılması açısından faydalı olacaktır. Hibe rehberinde yer alan uygun başvuru sahipleri;

  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK),
  • Mesleki örgütler (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları, memur sendikaları/konfederasyonları/ sektör temsilcisi kuruluşlar, ihracatçı birlikleri, işveren sendikaları / konfederasyonları, işçi sendikaları / konfederasyonları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşları gibi)
  • Üniversiteler,
  • Madencilik, makine, metal, metalurji, elektrik ve elektronik, kimya, inşaat, ziraat, denizcilik ile ilgili teknolojileri alanlarındaki mesleki ve teknik liseler,
  • Avrupa Birliği Finansman Antlaşması 43. maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar

olarak belirlenmiştir.   Potansiyel katılımcılar http://kayit.ikg.gov.tr/info/iohs adresinde yer alan elektronik kayıt formunu bilgilendirme günü ve eğitimler için ayrı ayrı doldurarak başvuruda bulunmak suretiyle programa katılım sağlayabilecektir. Sistem üzerinden kayıt yaptırmayanların bilgilendirme günleri ve özellikle eğitimlere katılması (katılım kotası nedeniyle) söz konusu olmayacaktır.

İSG Hibe Programı Etkinlikleri Başvuru Linki: http://kayit.ikg.gov.tr/info/iohs
Etkinlik İlleri Tarihler
İstanbul 14-15.01.2019
G.Antep 17-18.01.2019
Kayseri 21-22.01.2019
Bursa 24-25.01.2019
Manisa 28-29.01.2019
Adana 31.01-01.02.2019

Kaynak: https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isggm/news/164/

Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir