Mevzuat

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği Yayınlandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de 18.01.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanan yönetmelik ile nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun tahsis edilebilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır.

Söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, projelerine göre yapılan tesislerin test, kontrol ve kabul işlemlerini yürütecek kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi sağlanmıştır.

Yönetmelik, nükleer güç santrallerine ilişkin test, kontrol, kabul süreçleri ve işletme döneminde uyulması gereken hususlar ve bu faaliyetleri yapacak kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine dair esasları da kapsamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan nükleer güç santrallerinin kabul işlemleri yürütülürken ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen her türlü evrak bu yönetmeliğin hükümleri ile birlikte ve uyumlu olarak hayata geçirilecektir.

Tesislerin ön kabul öncesi yapılacak kontroller ile Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği hükümlerinde uygunluk verilmesi sağlanacaktır.

Kaynak :
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190118-4.htm

Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir