Mevzuat

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 27 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak ilgili yönetmeliği yürürlüğe sokmuştur. Bu yönetmelik ile 24.07.1994 Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 160 ncı maddeleri değiştirmiştir. Madde 6-3 Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe […]

Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları – 2019

2019 yılında 4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak idari para cezalarının listesi yayımlanmıştır. 2018 yılına göre %23,73 yeniden değerlendirme oranı ile yayımlanan idari para cezaları kanunlara aykırı çalışan işletmelerin canlarını ciddi oranda acıtacak gibi duruyor. Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş-Kur Müdürlüklerince verilmektedir. Yapılan denetlemelerde kanunda öngörülen aksaklıkların yazılı […]

Türkiyede İSG

Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA)

Çevresel Doğal Gama Doz Hızları  Ülkemiz, komşularımız topraklarında kurulu bulunan nükleer reaktörlerden kaynaklanabilecek kaza riskleri ile karşı karşıyadır. Bu reaktörlerden Ermenistan – Metsamor Nükleer Güç Reaktörü sınırımızdan yaklaşık 16 km uzakta, Bulgaristan – Kozloduy ve Romanya – Çernavoda nükleer güç reaktörleri ise sınırımıza yaklaşık 300 km uzaktadır. Bunların dışında çevremizde bulunan diğer reaktörler de şekil […]