Mevzuat

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.


Geçmiş yıllarda büyük sanayi kuruluşlarında meydana gelmiş kazalar, yetkili otoritelerin bu konuda düzenleme yapmalarını gerektirmiştir.

Bunun sonucunda, Avrupa Birliği’nin büyük kazaların önlenmesi konusundaki politikası; 82/501/EEC “SEVESO” Direktifi’nin yayımlanması, sonrasında ise “SEVESO II” olarak tabir edilen 96/82/EC Direktifi’nin yayımlanması sağlanmıştır.

SEVESO II kapsamı içerisinde yer alan bir kuruluşta, tüm olası tehlikeler belirlemeli, tehlikelerin kişilere ve çevreye etkisi değerlendirilmeli, kazaların önlenmesi ve kazalar sonucu insan ve çevre üzerinde oluşacak etkilerinin sınırlandırılması için tüm tedbirler alınmalı ve alındığı ispat edilmelidir. Bu amaç doğrultusunda SEVESO II ile ortaya çıkan en önemli özellik, işyerlerinde Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) uygulanma zorunluluğudur.

02 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmî Gazete yayınlanan BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN (BEK) ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile izlenecek usul ve esaslar belirlemiştir.

İşletmelerin; olası kaza senaryolarını öngörmesi, alınması gerekli tedbirler ve modellemeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

İlgili yönetmelik ile tanımlanan, tehlikeli madde bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, yüksek koruma seviyesinin ve sürekliliğinin sağlanması, insan sağlığı ve çevre boyutunda yaratacağı sonuçların kabul edilebilir risk seviyelerinde sınırlandırılması hedeflenmektedir.

Ülkemizde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ilk defa, 30 Aralık 2013 tarihli 28867 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır ve Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülmekteydi. Yönetmelik ile tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için yapılması gerekenler ilk defa mevzuatımız dahilinde ele alınmıştı.

Bu kapsamda hazırlanan yeni yönetmeliği aşağıda yer alan linkten indirebilirsiniz.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-1.htm

Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir