Mevzuat

Zemin Ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ Yayımlandı.

18.03.2018 tarih ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin eki Esaslarda; ‘Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kurallar’, 16 ıncı bölümde, zemin sınıfları, hesap esasları ve Veri Raporu ile Geoteknik Rapor olarak iki bölümden oluşacağı belirtilen Zemin ve Temel Etütlerinin içeriğine ilişkin […]