İhaleler

Çankırı’da İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Alım İhalesi


Çankırı İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün iş sağlığı ve güvenliği hizmet alımına ihale ilanını EKAP’ta yayınlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

  • Çankırı İl Özel İdaresinin hizmet Binaları,
  • İlçe Özel İdare Bakım Evleri ve Şantiyeleri,
  • Yemekhane ve Sosyal tesisler,
  • tamir atölyeleri,
  • akaryakıt istasyonu
  • ve Ambarlar da,

kuruma ait sgk sicil numaralarında çalışan 181 işçi ve 88 memur (sözleşmeliler dahil) personel için hizmet alınması amaçlanmıştır.

İhale dokümanında belirtilen şartlara göre; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık personeli, aylık çalışma takvimini o ay içerisinde bulunan mesai günlerine eşit şekilde bölerek, İdarede çalışan personelin mesai başlama saatinde başlayacak şekilde kullanacaktır.  İş Güvenliği Uzmanı mesai başlama saati sabah 08.00, bitiş saati 14.30 ;  İşyeri Hekimi mesai başlama saati sabah 08.00, bitiş saati sabah 10.30; Diğer Sağlık Personeli mesai başlama saati sabah 08.00, bitiş saati sabah 10.00 olarak belirlenmiştir. İş akışı içerisinde personel sayısı artışları ile iş artışı olduğu durumlarda yeni mesailer kurum yetkili teknik sorumluları ile görüşülerek mesai saatinin bitişine eklenecektir. Farklı sebeplerle olabilecek iş azalmalarında mesai saatlerinde bir azalmaya gidilmeyecektir.

İşyerlerinin Tehlike Sınıfları

Çankırı İl Özel İdaresi, 29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ekinde yer alan “İşyeri Tehlike Sınıfları” listesine göre aşağıdaki gibir;

TEHLİKE SINIFI ÇALIŞAN SAYISI SÖZLEŞME TÜRÜ
ÇOK TEHLİKELİ 116 İSG-KATİP
TEHLİKELİ 36 İSG-KATİP
TEHLİKELİ 18 İSG-KATİP
AZ TEHLİKELİ 11 İSG-KATİP
AZ TEHLİKELİ 88 EK-3

09.04.2019 tarihinde yapılması planlanan ihaleye ait detaylar ve ihale dokümanına Kamu İhale Kurumu İhale Takip Sayfasından 2019/150619 numaralı ihale numarası ile ulaşabilirsiniz.

Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir