Mevzuat

Zemin Ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ Yayımlandı.

18.03.2018 tarih ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin eki Esaslarda; ‘Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kurallar’, 16 ıncı bölümde, zemin sınıfları, hesap esasları ve Veri Raporu ile Geoteknik Rapor olarak iki bölümden oluşacağı belirtilen Zemin ve Temel Etütlerinin içeriğine ilişkin […]

Mevzuat

Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

8 Mart 2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmeliğe göre, ölüm ve yaralanma dışında gecikmeler ve iptallerde de yolcular tazminat talebinde bulunabilecek.Yönetmelikte, “Demiryolu tren işletmecisi, yolcunun trene binerken, trenden inerken ya da trende bulunduğu sırada demiryolu sistemi ile ilgili bir kaza nedeni ile ölmesinden […]

Mevzuat

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliğin amacını; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 02.03.2019 […]

Mevzuat

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Tütün Mamullerinde Düz ve Standart Paket Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli Resmi […]

Mevzuat

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 27 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak ilgili yönetmeliği yürürlüğe sokmuştur. Bu yönetmelik ile 24.07.1994 Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 160 ncı maddeleri değiştirmiştir. Madde 6-3 Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe […]

Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları – 2019

2019 yılında 4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak idari para cezalarının listesi yayımlanmıştır. 2018 yılına göre %23,73 yeniden değerlendirme oranı ile yayımlanan idari para cezaları kanunlara aykırı çalışan işletmelerin canlarını ciddi oranda acıtacak gibi duruyor. Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş-Kur Müdürlüklerince verilmektedir. Yapılan denetlemelerde kanunda öngörülen aksaklıkların yazılı […]

Mevzuat

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği Yayınlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de 18.01.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan yönetmelik ile nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun tahsis edilebilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. Söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, […]

Mevzuat

7151 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5 Aralık 2018 tarihli 30616 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Kanun metnine buradan ulaşılabilirsiniz. Toplamda 44 madde olarak yayınlanan kanun içerisinde aşağıda listede yer alan kanunlada değişikliğe gidilmiştir. 02/03/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi […]

Mevzuat

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Kalıcı organik kirleticilerin insan sağlığına ve çevreye olan zararını engellemeyi hedefleyen ”Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete‘de yayınlandı. Yönetmelik, kalıcı organik kirleticilerin; İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, En kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına, Mümkün olduğunca ortadan kaldırma amacıyla, bu maddelerin salımlarının en aza indirilmesine, Bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin […]