Türkiyede İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Geliştirilecek Projelere 6 Milyon Avro

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı olduğu AB destekli 6 milyon Avro’luk hibe programı kapsamında özellikle maden ve diğer çok tehlikeli sektörlere (NACE Kodlama Sistemine göre) yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği koşullarının (İSG) iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG alanındaki yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak projeler için ülke genelinden başvurular alınacaktır. Hibe programı çerçevesinde sunulacak […]

Mevzuat

7151 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5 Aralık 2018 tarihli 30616 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Kanun metnine buradan ulaşılabilirsiniz. Toplamda 44 madde olarak yayınlanan kanun içerisinde aşağıda listede yer alan kanunlada değişikliğe gidilmiştir. 02/03/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi […]

Mevzuat

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Kalıcı organik kirleticilerin insan sağlığına ve çevreye olan zararını engellemeyi hedefleyen ”Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete‘de yayınlandı. Yönetmelik, kalıcı organik kirleticilerin; İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, En kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına, Mümkün olduğunca ortadan kaldırma amacıyla, bu maddelerin salımlarının en aza indirilmesine, Bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin […]

Mevzuat

Gürültü yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Yönetmelik kapsamında bina akustik projesi düzenleyecek ve/veya ölçüm yapacak uzmanlara ve bu uzmanlara eğitim verecek eğitici kuruluşlara ilişkin esaslar yayımlandı.. Özellikle büyük şehirlerde gün geçtikçe artan çevresel gürültü ve ortak yaşam alanlarından bitişik ortama ses geçişi, günümüzde şehir yaşantısının önemli şikâyet konularından biri olarak sayılıyor. Kentleşmenin en önemli sorunlarından biridi de gürültü kirliliğidir. 31.05.2018 tarihinde […]

Mevzuat

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayınlandı.

18 Kasım 2017 günü yayınlanan 30244 sayılı Resmi Gazete’de Manden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında yönetmelik yayınlandı. Maden İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak  Asgari Özel Hükümler başlıklı Ek-3’ün 4.8 inci bendi gereğince yer altı maden işlerinde kullanılan taşıma bantlarının standartlara uygunluk işlemleri […]

Mevzuat

Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB) yayınlandı.

Kablolu taşıma tesisatına ait sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasına, serbest dolaşımına ve yeni kablolu taşıma tesisatının tasarımına, yapımına ve hizmete alınmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kablolu taşıma tesisatına ait alt sistemler ve emniyet aksamları, ancak yönetmeliğe uygun oldukları takdirde […]

Türkiyede İSG

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından İş kazası ve meslek hastalığı provizyonlarının işverenlerce görüntülenebilmesi hakkında duyuru yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyuru ile artık işverenler iş yerlerinde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının bilgilerine online olarak ulaşabilecek. İlgili provizyon üzerinden personellerine ait muayene ve tedavi bilgilerine ulaşılmasına olanak sağlayan sistem ile işverenler için cezai sonuçlara […]

Türkiyede İSG

Madenlerde Yaşam Odaları

Madenlere ‘Sığınma Odaları’ zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de 08 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan tebliğ ile ‘yaşam odaları’nın kurulmasızorunlu hale geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ ile henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarının temiz hava girişi sağlayan kuyu dibine veya insan naklinin […]